_1 Koningen 1, Verklaringen van de Hebreeuwse Bijbel

Ze liggen helaas te weinig in de Vlaamse boekhandel: de Nederlandse exegetische uitgaven! In Nederland verschijnen er heel wat, maar in Vlaanderen zijn ze zelfs nog niet eens courant te koop. Erg is dat. De reeks waarin dit boek verscheen is een reeks van Bijbelcommentaren aan de hand van de Hebreeuwse Bijbel. Nochtans wordt vaktaal vermeden en tracht men een zo groot mogelijk publiek te bereiken. In deze bundel staat koning Salomo centraal. (EN)

H. JAGERSMA, _1 Koningen 1, Verklaringen van de Hebreeuwse Bijbel, Kampen (Kok), 2004
264 blz. en 29,9 EUR