Geloof en wetenschap in de Islam. Averroes' Het beslissende woord

In de prachtige Viator reeks van Klement verscheen onlangs Averroes' Het beslissende woord. Wie eraan twijfelt dat de Verlichting voor de Islam totaal uitgesloten is, komt naar aanleiding van dit traktaat tot andere gedachten. De wortels van de Verlichting (de scheiding tussen geloof en rede) is ouder in de Islam dan in het christendom! Averroes is wel degelijk de man die een onderscheid kan maken tussen de autonome rede en de religie, tussen wetenschap en geloof. Sterker nog: zelfs in het christelijke Westen is men in de Middeleeuwen niet zover durven gaan! Verbluffend bepleit hij de autoriteit van de menselijke rede binnen de geloofsgemeenschap, die enkel beheerst zou mogen worden door de aan de profeet geopenbaarde waarheid. De 13de-eeuwse Westerse scholastici zijn veel verschuldigd aan deze 12de-eeuwse moslimtheoloog. Het beknopte traktaat wordt zorgvuldig ingeleid door de Arabist Remke Kruk. (NN)
ISBN 90-77070-75-3

AVERROES, Geloof en wetenschap in de Islam. Averroes' Het beslissende woord, Kampen (Uitgeverij Klement), 2006
72 blz. en 17,95 EUR