Liber contra Wolfelmum (Dallas Medieval Texts and Translations

Bij onze internationaal gereputeerde uitgeverij verscheen een nieuwe reeks middeleeuwse tekstuitgaven. In het 11de-eeuwse debat over het introduceren van Antieke kennis in de theologie en de filosofie neemt Manegold als monastieke theoloog een afwijzende houding aan. Toch was hij geen obscurantist, want hij verdedigt zich uitgebreid in dit 'Liber contra Wolfelmum', een verweerschrift tegen een Keulse magister. Hij veroordeelt vooral het relativisme van de klassieke filosofie, dat de waarheid van het christendom bedreigt. Een voorbeeldige en prachtige uitgave, met één groot gebrek: de Latijnse tekst ontbreekt. (ES)

MANEGOLD VAN LAUTENBACH, Liber contra Wolfelmum (Dallas Medieval Texts and Translations, Leuven (Peeters), 2002
40 EUR