Christelijke encyclopedie, 3 dln.

De prijs is geen vergissing: 299€. Alvorens even te slikken dient men toch te beseffen dat dit bedrag helemaal gelegitimeerd wordt door de inhoud: een volwaardige christelijke encyclopedie in drie dikke volumes en netjes geïllustreerd. Wie denkt dat dit in het Nederlands een vergissing is en dat men beter even op het internet kan surfen, vergist zich. De encyclopedie werd samengesteld door ongeveer 250 specialisten. De kwaliteit is dus gewaarborgd, maar niet alleen dat. Elk lemma besluit met een beknopte bibliografie, zodat degene die echt meer wil weten, meteen terecht kan in de gespecialiseerde vakliteratuur. Wie even in de encyclopedie bladert (en geregeld blijft vasthangen aan interessante lemmata) merkt ook dat bepaalde woorden ontbreken (lectio divina bijvoorbeeld) maar dat er honderden andere verrassende zaken in staan. De encyclopedie biedt niet enkel een lijst van theologen, maar ook van christelijke kunstenaars (Dáli) en dichters (Eliot, Achterberg, Van Wilderode…). Een licht nadeel is wel dat het werk zeer geconcentreerd is op Nederland (zo zeer zelfs dat in het lemma 'Trappisten' de abdij van Achel bij Nederland gerekend wordt. Kortom: dit referentiewerk mag in geen enkele christelijke bibliotheek ontbreken. (NN)
ISBN 90-435-0350-9

G. HARINCK (RED.), Christelijke encyclopedie, 3 dln., Kampen (Kok), 2005
2026 blz. en 299 EUR