De beproeving: over de nieuwe Bijbelvertaling

Niet alleen vanuit Vlaamse hoek kwam er heel wat commentaar op de nieuwe Bijbelvertaling, ook vanuit Nederlandse. Zowel voor- als tegenstanders hebben hun zegje in dit boek. Woordkeuze, theologische vooronderstellingen en (bij)betekenissen, bruikbaarheid in de liturgie enzovoort. Ook de grote problemen van enkele theologische wijzigingen die door de nieuwe vertalingen bewerkt worden, komen aan bod en dat zijn toch al ernstige argumenten tegen de nieuwe vertaling. Wij blijven zweren bij de Willibrordvertaling van 1975 tot 1992. (ES)
ISBN 90-435-1161-7

A. VAN NIEUWPOORT, R. ZUURMOND E.A. (RED.), De beproeving: over de nieuwe Bijbelvertaling, Kampen (Kok), 2005
176 blz. en 15 EUR