Theologie: de basis

Professor McGrath houdt zich alleen nog onledig met het schrijven in inleidende werken op de Bijbel, de geschiedenis van de kerk, de spiritualiteit, de theologie etc. die in alle talen vertaald worden, zelfs het Nederlands. Met rijk worden dus… want die werken vinden gretige aftrek. Eerlijkheidshalve voeg ik er toch aan toe dat het meestal over degelijke introducties gaat. Ook in dit boek doet hij dat op een verrassende manier: aan de hand van kernwoorden zoals geloof, God, schepping, Jezus, drie-eenheid, kerk, hemel… Hij verlaat het academisch discours om zeer toegankelijk te schrijven voor een groot publiek. Zijn taal is onderhoudend. Inhoudelijk maakt hij duidelijk onderscheid tussen katholieke, orthodoxe en protestantse opvattingen over bepaalde onderwerpen. (JG)
ISBN 90-435-1029-7

A. MCGRATH, Theologie: de basis, Kampen (Kok), 2005
191 blz. en 17,5 EUR