Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken

In 1540-1541 grijpen er op initiatief te Regensburg, Worms en Hagenau godsdienstgesprekken plaats tussen protestanten en katholieken. Calvijn is op dat ogenblik predikant in Straatsburg en deze studie onderzoekt zijn rol (die niet zo erg groot blijkt geweest te zijn). Let wel: het gaat hier om een academische studie die niet altijd even eenvoudig is. (NN)

J.M. STOLK, Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken, Kampen (Kok), 2004
414 blz. en 37,5 EUR