Eeuwige wijsheid

Huxley is aan een heropleving toe in het Nederlands. Hij is vooral gekend voor zijn roman Brave New World die een grote invloed heeft gehad op het denken van de 20ste eeuw. Dit boek is echter heel wat anders: Huxley komt erin naar voren als een new-ager avant-la-lettre. Hij lijmt allerlei spirituele tradities aan elkaar en moet in niets onderdoen voor de huidige new-age. (ES)

A. HUXLEY, Eeuwige wijsheid, Amsterdam (Servire), 2004
318 blz. en 22,5 EUR