Rust niet voordat gy ze van buiten kent: de tien geboden in de 17de eeuw

De bekende emeritus Van Deursen publiceerde belangrijke boeken over de 17de eeuw. Zopas verscheen een groot essay van hem omtrent de beleving van de 10 geboden: hoe ging men om met elk van die geboden in protestantse theologische middens in de Noordelijke Nederlanden. Een vlot geschreven boekje dat geregeld de vergelijking met de katholieken maakt. (NN)

A. VAN DEURSEN, Rust niet voordat gy ze van buiten kent: de tien geboden in de 17de eeuw, Kampen (De Groot Goudriaan), 2004
224 blz. en 18,9 EUR