Vlaamse meesters: zes eeuwen schilderkunst

Vlaanderen heeft altijd een rol van belang gespeeld in het internationale kunstgebeuren. Dat blijkt zeer duidelijk voor de periode vóór 1700, maar ook voor de twintigste eeuw. Denken we betreffende die laatste periode maar aan de symbolisten en vooral de absolute top van de Latemse Scholen. Drie experts geven een integraal overzicht van zes eeuwen schilderkunst, te beginnen met de Bourgondiërs en eindigend met de "rijzende ster" Joris Ghekiere. In het ganse boek worden dikwijls kleinere goden vermeld. Oogstrelend zijn de illustraties! Ongelooflijk maar waar: een personenregister ontbreekt. (ES)

H. VLIEGHE, C. STROO & H. VAN GELDER, Vlaamse meesters: zes eeuwen schilderkunst, Leuven (Davidsfonds), 2004
302 blz. en 62,5 EUR