Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom

Peter Nissen heeft een keur van historici om zich heen verzameld om een boek tot stand te brengen dat onze bijzondere belangstelling geniet: de religieuze geschiedenis van de Nederlanden. De hoofdaandacht gaat daarbij uit naar de belangrijke momenten: de kerstening, de middeleeuwse vroomheid, de reformatie, de Franse Tijd, de periode van het Vaticaanse Concilie… Elke auteur schrijft verhelderend voor een groter publiek. Het boek leest als een trein en is schitterend geïllustreerd. (JG)

P. NISSEN, Geloven in de Lage Landen: scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Leuven (Davidsfonds), 2004
202 blz. en 34,5 EUR