Het logo van het geloof: over de doop

Het doopsel kan beschouwd worden als een van de meest cruciale sacramenten in het christelijke leven. Het woord sacrament valt niet in dit boekje, want het is van protestantse signatuur. Katholieken en protestanten delen hetzelfde doopsel en vandaar dat de beschouwingen in het werkje voor iedereen waardevol kunnen zijn. Het is helemaal doordesemd van Bijbelse verwijzingen en het is voor een heel breed publiek toegankelijk. (ES)

J. VAN BRUGGEN, Het logo van het geloof: over de doop, Kampen (Kok), 2004
107 blz. en 14,9 EUR