Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen

Voor een filosofie die zich intensief buigt over God is de figuur van Whitehead altijd erg aantrekkelijk geweest. De auteur van dit boek onderzoekt zeer gedetailleerd hoe Gods werkzaamheid in de wereld moet opgevat worden. En wat met de menselijke autonomie? (Hetzelfde probleem als Leinbniz.) Het gaat om een scherpe en gedetailleerde analyse die heel wat filosofische en theologische bagage vraagt. (JG)

P. OOMEN, Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen, Kampen (Klement), 2004
603 blz. en 39,95 EUR