God is God: voordrachten (1930-1936)

Barth is ongetwijfeld de meest invloedrijke protestantse theoloog van de 20ste eeuw. Samen met Bonhoeffer en Niemöller heeft hij openlijk tegen het nazisme durven prediken. Dit boekje bevat vertalingen van 6 voordrachten uit de jaren dertig waarin hij zich verzet tegen het nazisme en waarin thema's aan bod komen als de openbaring, de kerk en de theologie. Die laatste mag geen vrijblijvende discipline zijn, maar moet zich engageren in de samenleving. (ES)

K. BARTH, God is God: voordrachten (1930-1936), Kampen (Kok), 2004
133 blz. en 12,5 EUR