Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries. Historiography, Research and Legal Position

Het Leuvense Kadoc geniet al langer een internationale reputatie op het gebied van de studie van het katholiek verleden in de zuidelijke Nederlanden vanaf de achttiende eeuw. Deze volumineuze uitgave in de reeks Kadoc Studies is opgedeeld in 2 delen, het eerste behandelt vragen van historiografische aard (onderzoek naar mannelijke en vrouwelijk religieuze orden en congregaties in Vlaanderen, Duitsland, Engeland, Nederland, Zwitserland en Italië). Het tweede gedeelte behandelt de legale statuten van de religieuze instellingen in verschillende Europese landen. Het werk bevat een schitterende bibliografie voor degenen die dieper willen graven in de geschiedenis van bepaalde religieuze orden en congregaties. (JG)

J. DE MAEYER, SOFIE LEPLAE & JOACHIM SCHMIEDL, Religious Institutes in Western Europe in the 19th and 20th Centuries. Historiography, Research and Legal Position, Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2004
377 blz. en 26 EUR