Wat kunnen wij voor de doden doen?

Omstreeks het jaar 423 schrijft Augustinus een boekje dat van grote invloed geweest is op de christelijke omgang met de doden. Het werkje bevat 2 delen: ten eerste de omgang met het lijk. Ten tweede het zien van doden in dromen, wat Augustinus afdoet als fantasie. Hij bevestigt dat bidden voor de doden zinvol is en niet een nutteloos gebruik. De vertaling is excellent becommentarieerd. (NN)

A. AUGUSTINUS, Wat kunnen wij voor de doden doen?, Budel (Damon), 2004
80 blz. en 11,9 EUR