Edda

De Edda van de noordelijke Germanen is de Ilias van de Grieken. Het is een uiterst belangrijk boek voor de Germaanse cultuur in het algemeen, omdat het zo omvangrijk en gaaf bewaard is gebleven. Het is zeker geen eenvoudige literatuur – dikwijls erg bevreemdend zelfs – maar Ambo zou Ambo niet zijn indien het boek niet degelijk geannoteerd was. Helaas mist de uitgave een uitspraakgids! (JG)

NN., Edda, Amsterdam (Ambo), 2004
429 blz. en 22,95 EUR