Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties

Martha Nussbaum is een gereputeerde filosofe aan de universiteit van Chicago. Haar interesse gaat vooral uit naar humanistische ethiek. In dit boek, dat beschouwd wordt als haar hoofdwerk, onderzoekt ze hoe men in de Westerse cultuur is omgegaan met emoties en passies en hoe men erover gedacht heeft in filosofie, kunst en literatuur. De studie vergt enigszins wat voorkennis want het is een academisch meesterwerk. (JG)

M. NUSSBAUM, Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties, Amsterdam (Ambo), 2004
710 blz. en 37,95 EUR