De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften

Na een regen van exegetische studies in het uitgeverijwezen, volgt eindelijk eens een boek dat de Bijbel leest zoals hij 1800 jaar lang gelezen werd: als een spiritueel boek. Deze lijvige bundel bevat een 100-tal bijdragen door bijna evenveel specialisten die bijna evenveel perikopen of Bijbelboeken bespreken. Het boek is voor een groot publiek bestemd en lijkt me erg geschikt voor catechetische groepen. Aanmerking: sommige specialisten laten hun exegetische achtergrond nog te veel meespelen. (ES)

F. MAAS, J. MAAS & K. SPRONK, De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse geschriften, Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans), 2004
793 blz. en 49,5 EUR