In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit

Een uitdagende titel, maar een boeiend boek. Koster trekt het begrip van rationaliteit open tot de aparte rationaliteit van verhalen (die niet alleen, maar ook voor volwassenen actueel blijven, cf. het witte doek) en van religies. Koster onderzoekt de aard van die rationaliteit en hoe ze functioneert. Hij toont aan dat ze niet per se tegengesteld moet worden aan de rationaliteit van de wetenschappen. Koster tracht tevens een weg uit te stippelen van hoe we tegenover die verhalen moete staan nu we in een tijd van de verlichte, kritische rationaliteit leven. Een alternatief voor de "tweede naïeviteit" van Paul Ricoeur, met wie de auteur vaak dialogeert. Het gaat om een academische studie die enige voorkennis vereist. (ES)
ISBN 90-5573-515-9

E. KOSTER, In betovering gevangen? Over verhaal en rationaliteit, religie en irrationaliteit, Budel (Damon), 2005
508 blz. en