Mattheüs de Schriftgeleerde: het evangelie als midrasj

Na een gans interreligieus avontuur (haast letterlijk op te vatten) is de jezuïet Mello op zijn pootjes gevallen in het Franciscaans Studium Theologicum te Jeruzalem, alwaar hij exegese doceert. De band tussen jodendom en vroeg christendom wordt de laatste dertig jaar fel bestudeerd. Mello zit in die nasleep door het grootevangelie van Mattheüs een midrasj (=verklarend boek) te noemen op het evangelie van Marcus. Mello beklemtoont hoe Mattheüs de nadruk legt op het feit dat God Zijn verbond met de mens voortzet in Jezus Christus en dat klinkt erg geloofwaardig. Het is een grondige studie die enige voorkennis verlangt. (NN)

A. MELLO, Mattheüs de Schriftgeleerde: het evangelie als midrasj, Kampen (Kok), 2002
384 blz. en 29,9 EUR