Concordantie op de Bijbel in de NBG-vertaling van 1951

Een concordantie is een trefwoordenregister op de Bijbel. Het bevat alle belangrijke woorden uit de Bijbel en de context waarin ze zich bevinden. Onontbeerlijk als men dus een bepaald thema uit de Bijbel bestuderen: waarheid, hoop, leven, verzoening… Een naslagwerk voor iedereen die met de Bijbel bezig is. Opgelet: het gaat hier om een concordans op de protestantse Bijbel. Voor de katholieke is er geen recente editie voorhanden en we moeten ons dus behelpen met een protestantse editie. Dat heeft gevolgen voor sommige woorden natuurlijk: gemeente i.p.v. gemeenschap, verzoeking in plaats van bekoring… (EN)
ISBN 90-242-2900-6

NN., Concordantie op de Bijbel in de NBG-vertaling van 1951, Kampen (Kok), 2005
1537 blz. en 59,5 EUR