Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken

Dit boek handelt niet alleen over schepping en toeval, maar vooral over de relatie tussen theologie en wetenschap: een onderwerp dat de laatste 2 decennia niet meer uit de belangstelling is weg te slaan. Zeker nu niet, nu intelligent design zich in de discussie is komen mengen. Van de Beek wijkt niet af van de gangbare wetenschap en beweert dat daarin ook plaats is voor een intelligente ontwerpen. Dus niet of/of maar en/en. God als Schepper wordt radicaal ingebracht in het denken over het ontstaan van het heelal, nog veel radicaler dan in het creationisme! Over een uitdagend werk gesproken. (JG)
ISBN 90-435-1186-2

B. VAN DE BEEK, Toeval of schepping? Scheppingstheologie in de context van het moderne denken, Kampen (Kok), 2005
259 blz. en 18,5 EUR