Wegen van kerstening in Europa (1300-1900)

Indien individuele grootheden zich bekeren tot het christendom is dat groot nieuws (cf. Jan Willem Otten). Het gaat hier natuurlijk eerder om uitzonderingen dan om de regel. Elf onderzoekers buigen zich in dit boek hoe het normaal verliep: hoe de gewone man gewoonlijk in het christendom werd ingeleid via de ouders en onmiddellijke omgeving. Men noemt dat het christelijke socialisatieproces. Welke hulpmiddeltjes werden in dat proces gebruikt? In de inleiding vraagt Peter Nissen zich af of het christendom daadwerkelijk tot ons erfgoed behoort. Een informatieve bundeling van historische opstellen over een onderwerp dat terug actueel is… (NN)
ISBN 90-5573-659-7

C. CASPERS, F. KORSTEN, & P. NISSEN (RED.), Wegen van kerstening in Europa (1300-1900), Budel (Damon), 2005
190 blz. en