De nieuwe Bijbelvertaling

Er is zoveel om te doen en het is echt niet eenvoudig om een oordeel te vellen over een Bijbelvertaling waarvoor zoveel experten zich geëngageerd hebben. Maar er blijft iets wrangs aan. De nieuwe Bijbelvertalingen krijgen iets van het groene boekje en… de kritiek erop. Er zijn zeker positieve elementen te vermelden: de liederen in de Bijbel worden echt als liederen en niet als doorlopende teksten beschouwd. Zeker positief zijn de diverse inleidingen op de teksten, de woordenlijsten, de lijsten met parallellen tussen Oud en Nieuw Testament enzovoort. Wat echter cruciaal is en daar kunnen problemen zich stellen, dat is de vertaling… Ze is los. Dat maakt haar interessant om te vergelijken met oudere vertalingen, maar het is tevens onverantwoord om er de tekst voor de liturgie van te maken. Kortom: het is een interessante vertaling, maar zeker niet geschikt voor de eredienst. Die vergt een plechtigere taal. (ES)
ISBN 90-6173-800-8

NN., De nieuwe Bijbelvertaling, Boxtel (Katholieke Bijbelstichting), 2005
2092 blz. en 49 EUR