Over de val van de duivel

Arjo Vanderjagt pleegde in de Viator-reeks iets hoogst interessants. Anselmus van Canterbury (1033-1109) geldt als de vader van de scholastiek, een belangrijke kerkvader. Vertalingen in het Nederlands zijn uiterst zeldzaam en dat is erg betreurenswaardig. In dit boekje zet Anselmus zijn ethische principes uiteen: hoe is het kwaad ontstaan? Wat is de relatie tussen God en kwaad? Deze tekstuitgave is bovendien voorbeeldig, zelfs begeleid door de originele, Latijnse tekst. Exemplarisch! (ES)

ANSELMUS VAN CANTERBURY, Over de val van de duivel, Kampen (Klement), 2002
22,9 EUR