De kunst van de liturgie

De kerk was steeds zo sterk in wetenschap en kunst… Misschien kan dat laatste aspect wel terugkeren in de liturgie. Alleen vermoed ik dat het niet zal gebeuren zoals Kok, een katholieke theoloog, het wil. Kok is onderlegd in de materie, pleit voor meer schoonheid in de liturgie, maar paart dat aan creativiteit van de plaatselijke gemeenschappen. Het verleden toont ons het korte leven van die groepen. (NN)

K. KOK, De kunst van de liturgie, Kampen (Gooi en Sticht), 2004
159 blz. en 14,9 EUR