Handelingen I-XII

Het boek der handelingen der apostelen is een heerlijk, maar te weinig gekend Bijbelboek. Dit overzicht is de uitgeschreven versie van een reeks exegetische protestantse radiolezingen. De auteur dekt in dit eerste deel de eerste 12 hoofdstukken van de handelingen. Daarin worden enkele zeer belangrijke momenten beschreven: Jezus’ hemelvaart, de uitstorting van de H. Geest, de steniging van Stefanus etc. De beschouwingen worden expliciet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. (ES)

D.M. VAN DE LINDE, Handelingen I-XII, Kampen (Kok), 2004
209 blz. en 14,9 EUR