Hans Holbein

Een van de meest beklijvende tentoonstellingen van de laatste maanden was ongetwijfeld de tentoonstelling met portretten van Hans Holbein in Nederland. Waanders zag daarin de gelegenheid om een Duitse studie over deze prachtige schilder te laten vertalen en uitgeven. Het is een aanstekelijk boek geworden dat de kunst van Holbein in zijn totaliteit belicht, ook op het intellectuele vlak. Zo schijnt zijn religieuze kunst nogal door de opvattingen van Erasmus beïnvloed te zijn. (NN)

O. B√ĄTSCHMANN & P. GRIENER, Hans Holbein, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2004
255 blz. en 40,6 EUR