Multatuli: Leven en werk van Eduard Douwes Dekker

Werd het niet de hoogste tijd dat er een uitgebreide biografie verscheen van Multatuli, een van de belangrijkste Nederlandse auteurs? Dit is trouwens niet louter een literaire, maar een totale biografie, met aandacht voor zijn betekenis voor de arbeidersbeweging, het feminisme en… het atheïsme. Daarnaast blijkt hij ook politiek een ambitieus man geweest te zijn, die geen vrienden kon houden. Van der Meulen heeft zich buitengewoon gedocumenteerd en schrijft bijzonder vlot. (JG)

D. VAN DER MEULEN, Multatuli: Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, Nijmegen (SUN), 2004
912 blz. en