Henry of Ghent and the Transformation of Scholastic Thought (Ancient and Medieval Philosophy, series 1, 31)

Hendrik van Gent (†1293) behoort tot de absolute top van de scholastieke theologie en wijlen prof. Jod De Corte was een van zijn grootste kenners. Hendrik reageerde tegen Thomas van Aquino’s aristotelisme en is voorloper van het 14de-eeuwse nominalisme. Deze bundel onderzoekt de vernieuwingen die Hendrik geïntroduceerd heeft op filosofisch en theologisch vlak. Het is een academisch studie van internationale klasse met bijdragen in het Engels, het Frans en het Duits. (JG)

G. GULDENTOPS & C. STEEL, Henry of Ghent and the Transformation of Scholastic Thought (Ancient and Medieval Philosophy, series 1, 31), Leuven (University Press Leuven), 2003
448 blz. en 60 EUR