De wereld aan het werk van de prehistorie tot nu.

Het gebeurt niet zo vaak dat er in het Nederlands zulke omvangrijke boeken verschijnen over particuliere thema’s zoals dit over arbeid. Gebruikelijk lopen Angelsaksische auteurs weg met die eer. Lucassen is een Nederlandse historicus die aan het einde van zijn carrière besloot een groot overzichtswerk te schrijven over zijn thema: de geschiedenis van de arbeid in de wereld: van jager-verzamelaar tot kantoormens. De dikke kanjer die voorligt gaat zowel diachroon als synchroon tewerk. Zo vernemen we bijvoorbeeld wat er tegelijkertijd op de diverse continenten gebeurt (indien mogelijk), maar zien we ook hoe arbeid meer en meer gediversifieerd is geworden. Het is een magistrale studie over alle aspecten van arbeid, met een bijzonder aandacht voor de ontwikkelingen van de laatste 2 eeuwen en het ontstaan van de georganiseerde arbeidersbewegingen. Belangrijke blinde vlek zijn daarbij de ontwikkelingen in het katholicisme. (EN)

J. LUCASSEN, De wereld aan het werk van de prehistorie tot nu., WBooks (Zwolle), 2021
34,95 EUR