Mohammed. Van profeet tot legerleider.

Het is erg moeilijk om over de islam juiste informatie te vinden. Ze laveert tussen verafgoding en verguizing. Voor de figuur van Mohammed gaat dat natuurlijk ook op. In dat opzicht ben ik bijzonder blij met het boek van Marcel Hulspas. Alhoewel geen islamoloog heeft hij zich sterk in de islam verdiept, alsook in de figuur van de profeet. Ik meen te kunnen zeggen dat we bij Hulspas een zo eerlijk mogelijk portret krijgen van Mohammed. Dat is niet eenvoudig, gezien de aard van de historische bronnen. Ze zijn hevig tegen of hevig voor en vooral: er is een gebrek aan bronnen … Het beeld dat nu uit de bronnen tevoorschijn komt is in elk geval duidelijk: Mohammed maakt een evolutie door van een spirituele naar een politiek-militaire leider. Van mysticus naar veroveraar. Vooral zijn vermenging van religie, politiek en militaria maakte hem tot de wereldfiguur die hij geworden is. Dat levert uiteindelijk geen fraai eindbilan op. (JG)

M. HULSPAS, Mohammed. Van profeet tot legerleider., Utrecht (Omniboek), 2020
18,99 EUR