Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser.

Mijns inziens hebben we hier te maken met het nieuwe standaardwerk over keizer Karel. Wie wil weten hoe de keizer ervaren werd, moet terugdenken aan de begrafenis van koning Bouwdewijn. Zoiets ervoer de bevolking naar aanleiding van zijn overlijden in 1558. Een schokgolf ging door zijn rijk waarin de zon nooit onderging. Geoffrey Parker is als geen ander bevoegd om ‘de’ monografie over deze keizer te schrijven. Al decennia lang verdiept hij zich in deze Habsburger en ook nu heeft hij talloze archieven doorploegd om nieuwe inzichten te verwerven omtrent deze vorst. Alhoewel het integraal portret wil zijn, ligt de nadruk toch op de politieke geschiedenis. Bij Karel is die natuurlijk erg verweven met religie. Hij is per slot van rekening de vorst die het opkomende protestantisme moest trotsere, iets waarin hij amper geslaagd is en wat hij als een mislukking heeft ervaren. Tegelijkertijd mocht hij toch het Concilie van Trente meemaken. Parker zet een intelligente vorst neer die op het einde van zijn regime geplaagd werd door twijfel en onmacht. Het boek is fantastisch geïllustreerd met gekend en minder gekend (archivalisch) materiaal. (ES)

G. PARKER, Keizer Karel V. Landsheer van de Nederlanden, Habsburgs wereldheerser., Utrecht (Omniboek), 2020
59,99 EUR