Ibis.

Van Ovidius kennen we natuurlijk allemaal diens metamorfosen. Kenners weten ook dat hij een amoureus oeuvre heeft. Nadat keizer Augustus hem verbannen heeft naar een uithoek van het rijk, schrijft hij het boekje Ibis. Iemand heeft hem blijkbaar groot onrecht aangedaan en die wordt in dit werkje stevig vervloekt. Het lijkt wel of hij de malaise van zijn ballingschap ook op die voor de rest onbekend gebleven persoon schuift. De hele scheldtirade is doorspekt van mythologie en religie. Gelukkig leidt de auteur het werk goed in, want het staat vol verwijzingen naar personages die momenteel onbekend zijn. Het boekje is zeer verzorgd uitgegeven in de reeks Monobiblos. (JG)

OVIDIUS, Ibis., Eindhoven (Damon), 2020