Homo Sacer.

Homo sacer van Agamben is een klassieker die dateert van 1995. In tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden, gaat het boek over de verhouding tussen politiek en leven. Het gaat eigenlijk over de relatie tussen de staat en het individu. Is een mens heilig en onaantastbaar of heeft de staat (met een monopolie op geweld) het recht om die ongenaakbaarheid aan te tasten? Die abstracte vraag wordt plots akelig concreet in een era waarin politiek biopolitiek is geworden: een politiek die zich voortdurend inlaat met ons leven, meer bepaald met het levensbegin en het levenseinde. We zien de mens al lang niet meer als heilig met alle gevolgen vandien. De menselijke waardigheid wordt afgelezen aan de hand van econmische parameters. Agamben is een van de eersten om deze analyse helemaal tot op het bot door te voeren. Staalhard vergelijkt hij onze maatschappij met die van een concentratiekamp … (ES)

G. AGAMBEN, Homo Sacer., Amsterdam (Boom), 2020