De graal.

Hier is ie dan! De grote dooddoener, de vader van de graal en de ontelbare zoektochten er naartoe: Chrétien de Troyes (1135-1183). Hij ligt aan de basis van de vertellingen van de Ronde Tafel en hun zoektocht naar de graal. Omdat hij vroegtijdig stierf heeft hij zijn magnum opus niet kunnen voltooien. Dat heeft aanleiding gegeven tot immense speculaties over wat die graal precies is (de kelk van het Laatste Avondmaal?) en waar die zich precies bevindt. We krijgen een sterk heldenepos in duizenden verzen met de gekende acteurs van koning Arthur tot Lancelot en Parcifal. Ik moet de geïnteresseerde lezer waarschuwen dat de vertaler geopteerd heeft voor een vertaling in rijmvorm, wat de vlotte lezing niet ten goede komt. Het is anderzijds natuurlijk wel een huzarenstukje om dat te doen. (DK)

C. DE TROYES, De graal., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2020
22,5 EUR