Boel. Een geschiedenis.

De auteur was als hematoloog verbonden aan de KU Leuven met als hobby de geschiedenis van het bloed. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol in de geschiedenis van het christendom, al heeft de auteur het daar niet zo op staan. Het is betreurenswaardig dat hij ironisch schrijft over de betekenis van het bloed in het christendom (H. Bloed van Brugge, lijkwade Turijn, geseling als ascese, Bloed van Januarius in Napels, stigmatisering …) terwijl hij dat niet doet voor de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek naar bloed. Jammer van die dédain, want het boek bevat tal van wetenswaardigheden die een belangrijk stuk wetenschapsgeschiedenis blootleggen. Het boek wordt maar interessant vanaf het tweede gedeelte over ziek bloed, forensisch bloed, rassentheorieën en bloed en ten slotte en de toekomst van het onderzoek naar bloed. (ES)

M. BOOGAERTS, Boel. Een geschiedenis., Tielt (Lannoo), 2020
24,99 EUR