Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800.

Gewoonlijk gaat het over katholieken als het om problemen met seksualiteit gaat. Dit boek toont aan dat ook in het protestantisme lang geworsteld werd met masturbatie en prostitutie en met homoseksualiteit. Ook hier verscheen een stroom aan opvoedende boekjes om het karakter van de gelovigen te vormen en in te tomen. Diverse auteurs bespreken laten al die onderwerpen vrij uitvoerig aan bod komen. Heel moeilijk is dat niet, want er bestaat veel bronnenmateriaal. Dat nog niet zo vaak geëxploreerd werd omwille van de gêne … Het is dan ook goed dat studies als deze verschijnen om ons kennis te laten nemen met de oorsprong van tal van onze opvattingen en hoe die in staat geweest zijn om te evolueren. (EN)

D. BOS E.A., Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800., Utrecht (Kok Boekencentrum), 2019
14,99 EUR