De Bijbel. Het boek, de verhalen, de geschiedenis.

Ik heb nog de eer gehad om les te krijgen van John Barton. Hij is inmiddels met emeritaat en heeft als afscheid een synthese geschreven over de historische Bijbel: hoe is het boek ontstaan? Wat staat erin? Hoe dient het geïnterpreteerd te worden? Het is werkelijk op dit ogenblik het beste op de markt. Het is ook heel openbarend omdat het in staat stelt bepaalde moeilijke passages beter te begrijpen door ze in hun context te plaatsen. Maar niet alleen de Bijbel zelf, ook het hele Nachleben komt aan bod: de geschiedenis van de Bijbelvorming (meer bepaald het Nieuwe Testament) tot de Moderne Tijd. Samen met heel de problematiek van Bijbelvertalingen die vanaf dan begint te spelen … Kortom: dé referentie. (HG)

J. BARTON, De Bijbel. Het boek, de verhalen, de geschiedenis., Amsterdam (De bezige bij), 2019
49,99 EUR