Niet meer blaffen naar de maan. Religie, magie en wetenschap in de vroege middeleeuwen.

Raoul Bauer blijft erg actief als auteur van vulgariserende werken. In dit boek gaat hij impliciet te keer tegen een 19de-eeuws antiklerikaal vooroordeel: er is een kloof tussen geloof en wetenschap. Het zijn twee vijanden. Bauer toont feilloos aan dat dit nooit het geval is geweest. Integendeel zelfs: de techno-wetenschappelijke vooruitgang van het Westen (in tegenstelling tot andere culturen) is te danken aan de kerk die niks anders deed dan wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Voor de middeleeuwers had God immers twee boeken geschreven: de Bijbel en de natuur. Natuurkennis leverde bijgevolg godskennis op. Het boek zet heel wat wanbeelden over de middeleeuwen recht en is om die reden heel waardevol. (HG)

R. BAUER, Niet meer blaffen naar de maan. Religie, magie en wetenschap in de vroege middeleeuwen., Gorredijk (Sterck & De Vreese), 2019
25 EUR