Flarden van gesprekken. Etty Hillesum discussieert met vrienden over God, lot, lijden en haat.

Smelik studeerde heel wat richtingen en specialiseerde zich in antisemitisme, maar uiteindelijk zou hij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum oprichten in Gent en Middelburg. In haar dagboeken komen de meest diverse onderwerpen aan bod. Enkele daarvan heeft Smelik bijeengebracht in deze studie. Diverse auteurs (zigenaamde vrienden van toen met wie Hillesum discussieerde) wijden zich in deze bundel aan één bepaald item uit het oeuvre van Hillesum. Het is een bijzondere opzet. Ware het niet beter gewoon deze thema’s uit te diepen aan de hand van de eigen geschriften van Hillesum in plaats van nu fictieve dialogen te reconstrueren? (ES)

K.A.D. SMELIK, Flarden van gesprekken. Etty Hillesum discussieert met vrienden over God, lot, lijden en haat., Turnhout (Gompel & Svacina), 2019
21,9 EUR