Zondig dapper. Bonhoeffer over christelijk handelen.

Gelukkig verschijnen er veel boeken over Bonhoeffer. Het is het beste bewijs voor het feit dat velen er zich door laten inspireren. Niet alleen boeken van maar ook over hem zien het licht. In deze studie buigt een Nederlandse hoogleraar zich over de moraaltheologie van deze protestantse martelaar. Die zijn nogal rechttoe rechtaan. Bonhoeffer laat weinig ruimte voor geschipper, maar eist radicale actie als het op gerechtigheid en liefde aankomt. Het is een helder essay dat een perfecte inkijk geeft in het handelen van Bonhoeffer en hoe die denkt over het christelijk handelen. (ES)

E. VAN 'T SLOT, Zondig dapper. Bonhoeffer over christelijk handelen., Utrecht (Kok Boekencentrum), 2019
14,99 EUR