Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde.

Ik vraag me soms af of wij echt wel veel harder werken dan vroeger? Ik betwijfel het ten zeerste. Edoch bestaat die indruk en het is wel zo dat we er minder goed tegen kunnen: het aantal burn-outs en het aantal depressies neemt toe. Een Nederlandse hoogleraar probeert opnieuw te zoeken naar de band tussen economie en levensvreugde, tussen werk en zingeving. Die band is er natuurlijk, maar waarom is die relatie volledig uit balans? En vooral: hoe kunnen we de balans opnieuw herstellen? Daarvoor stelt hij enkele kritische vragen, zoals waarom de economie altijd maar zou moeten groeien. Vanzelfsprekend pleit de auteur voor een economie die opnieuw ten dienste staat van de mens. Nu lijkt alles zich voorbij te hollen. Het is een inspirerend boek in tijden van economische onheilsprofetieën. (KZ)

G. BUIJS, Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde., Amsterdam (Boom), 2019
17,5 EUR