Het Lam Gods. Van Eyck. Kunst, geschiedenis, wetenschap en religie.

Naar aanleiding van de 'historische( restauratie van het Lam Gods van Van Eyck verscheen deze uitgebreide monografie over het gelijknamige paneel. Wellicht wordt dit boek omschreven als de definitieve monografie en dat is het op het eerste gezicht ook. Alleen … het Lam Gods is zo een problematisch werk. En over Van Eyck is eigenlijk zo weinig geweten. En over het Lam Gods ook. Alweer krijgen we een nieuwe interpretatie, even overtuigend als alle voorgaande. Maar ook hier dezelfde twijfels: is de centrale figuur God of Christus. Als het een authentiek middeleeuws werk zou zijn, zou dat toch geen twijfels mogen oproepen! Evenals de algemene interpretatie van het geheel! En dan is er de problematische verwijzing naar Van Vaernewyck (een 16de-eeuws egetuige van de beeldenstorm in Gnt) die echter een heel ander werk van Van Eyck in de SDint-Baafs zag. Waarom zien de auteurs dat niet en blijven ze dat werk identificeren met het Lam Gods. Onbegrijpelijk! Dat alles maakt dat voor mij het laatste hoofdstuk het meest interessant is: het Nachleben van het Lam Gods. (ES)

D. PRAET E.A., Het Lam Gods. Van Eyck. Kunst, geschiedenis, wetenschap en religie., Veurne (Hannibal), 2019
59 EUR