Willen sterven. Over de autonomie van het voltooide leven.

Van Tongeren is een gevierde filosoof in Nederland. Hij is tevens altijd betrokken bij actuele debatten en dat is in dit boekje niet anders. In Nederland gaan de debatten al over assistentie bij zelfmoord. Wordt spoedig vervolgd in België … Van Tongeren wil geen uitspraak doen over concrete casussen, maar zijn standpunt is helder en klaar voor wie het horen wil. Autonoom willen kiezen inzake het levenseinde is tegelijkertijd het deficit van de menselijke autonomie: ‘Dat we een keer moeten sterven is misschien wel de duidelijkste grens aan al onze illusies over onze zelfbeschikking.’ In existentiële keuzesituaties stoot de autonomie op haar grenzen, maar dat wil een neo-liberale samenleving niet erkennen, met alle gevolgen vandien. Van Tongeren schrijft bijzonder goed gedocumenteerd en heel toegankelijk. (KD)

P. VAN TONGEREN, Willen sterven. Over de autonomie van het voltooide leven., Utrecht (Uitgeverij Kok), 2018
12,99 EUR