Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow (+CD)

Als er naast Atlantis nog één eiland tot de verbeelding spreekt, is het wel Schotse Iona, waar sedert 563 monniken wonen. Het zijn liederen van Keltisch-christelijke inspiratie uit de Iona Community. Vijftig vlot zingbare, eenstemmige liederen werden in deze kleine bundel verzameld (daarvan 19 op bijgevoegde CD). De teksten zijn zowel opgenomen in het Engels als in Nederlandse vertaling. Daarnaast is er ook een bundel meerstemmige liederen verschenen. (NN)

NN., Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow (+CD), Kampen (Gooi en Sticht), 2003
111 blz. en 19,5 EUR