Soteriologie. De christelijke vrijheid in het geloof in Christus.

Naar aanleiding van het Lutherjaar (2017) is bij Damon een reeks vertalingen opgestart van referentiewerken van de Duitse hervormer. In dit deel gaat het over de verlossingsleer volgens Luther. (Het vorige deel ging over de christelijke antropologie volgens Luther.) Centraal daarin staat natuurlijk of de mens over een vrije wil beschikt of niet (cf. het beroemde dispuut met Erasmus). De verlossing is tevens de centrale vraag uit Luthers leven. Vandaar het grote belang van deze uitgave die de oorspronkelijke Latijnse teksten bevat, met daarnaast de vertaling. Een van de belangrijkste teksten daaromtrent is Luthers antwoord op de Leuvense theoloog Latomus, dat ook in deze bundeling werd opgenomen. Het is een excellente tekstuitgave geworden, zoals we dat gewoon zijn van Damon. Een referentiewerk, voorafgegaan door een verduidelijkende inleiding en uitgebreide registers. (KM)

M. LUTHER, Soteriologie. De christelijke vrijheid in het geloof in Christus., Eindhoven (Damon), 2018
59,9 EUR