Life inside the cloister. Understanding monastic architecture.

Thomas Coomans is een expert op het vlak van de religieuze architectuur. Heel zijn kennen en kunnen lijkt me als een soort synthese vervat te liggen in deze prachtige studie. Coomans bestudeert het klooster als een type van sacrale ruimte, niet zonder uitvoerig dat concept toe te lichten. Het boeiendste stuk behandelt de architectuur van het klooster als een metafoor voor het leven er binnen. Dat is ronduit fascinerend, zij het natuurlijk altijd een ideaalbeeld. En wat als er een boekhandel of een casino in het klooster komt? Wat dan met de sacrale ruimte. Het is helaas een realiteit in het Westen. Maar ook de ‘erfgoedisering’ van het klooster verandert ingrijpend het oorspronkelijk karakter van de sacrale ruimte. Dat proces is trouwens niet alleen typerend voor onze geseculariseerde samenleving. Coomans illustreert dat verrassend aan de hand van de cisterciënzerabdij van Val-Saint-Lambert die veranderde in de gelijknamige bekende glasfabriek. Het boek is prachtig geïllustreerd en beantwoordt aan alle academische kwaliteiten.

T. COOMANS, Life inside the cloister. Understanding monastic architecture., Leuven (Leuven University Press), 2018
45 EUR