Over de wereld en haar goden

Het is hij: keizer Julianus de Afvallige! Ondanks wat de oude katholieke propaganda van hem gemaakt heeft, was hij in feite een diep religieuze keizer, die erg bekommerd was om het religieus reveil van Rome. Helaas ging hij daarbij te religieus te werk en stootte hij op verzet in eigen kringen. Van hem bevat dit boek twee religieuze traktaten. Zijn vriend Saloustios schreef een Romeinse catechismus die ook werd opgenomen. Beslist iets bijzonders… (ES)

KEIZER JULIANUS EN SALOUSTIOS, Over de wereld en haar goden, Budel (Damon), 2003
144 blz. en 14,9 EUR